Nya grepp på performativ konst

En verkstad för utforskande

 

Jalhed Produktion producerar och förmedlar scenkonst med fokus på vokalmusik, experimentell musikdramatik och performancekonst. Vi tar fram både egna scenkonstkoncept och -projekt, och erbjuder våra tjänster inom området till externa aktörer. Vi utgör en egen arrangör och en möjlig samarbetspart, samtidigt som vi presenterar våra konstnärliga produktioner på turné och som gästspel. Sedan 2010 har Jalhed Produktion drivit en rad projekt genom det egna indieoperakonceptet Operation Opera, som är en professionell operaensemble med inriktning på nyskapande och experimentell, konstnärlig musikdramatik.