Oberoende kultur och media sedan 2010

En värdegrund – flera uttryck

 

Jalhed Produktion spänner över genrer och fält. Det är ett företag med fokus på unika och verkligt nyskapande professionella kulturprojekt utan vinstintresse. Vi kombinerar konstnärlig kompetens, yrkeserfarenhet på hög nivå och över 25 års erfarenhet av grafisk design och redaktionellt arbete med ett stort kontaktnät och en välmeriterad medarbetarpool med spetskunskaper, oavsett om det handlar om text, bild, tryckmedia, scenkonst, kulturdebatt eller musik.

Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt. Den röda tråden är den uttrycksmässiga integriteten, de alternativa elementen, non-profit-tanken och tillgänglighetsaspekterna – våra produkter finns i det offentliga rummet. Vid sidan av våra huvudkoncept tar vi även emot beställningar inom såväl grafisk formgivning, språkvård och textredigering som sceniska framträdanden och musikproduktion med mera. Genom att förmedla våra tjänster och sälja våra produkter delfinansierar vi våra oberoende, icke-kommersiella konst- och kulturprojekt, som även uppbär offentligt kulturstöd i flera fall.

Varmt välkommen att kontakta oss.